ÁMBITOS DE APLICACIÓN


Na actualidade a Musicoterapia traballa co Sonido a Música desde diferentes ámbitos

O noso Modelo Galego, MODELO CASA BAUBO. A&S. MUSICOTERAPIA CIENTÍFICA APLICADA, establece 5 ámbitos de aplicación. 


O motivo principal é mellorar a calidade da intervención, atendendo as especificidades propias de cada persona ou grupo. 

CLÍNICO  -  COMUNITARIO  -  EDUCATIVO  -  SANITARIO  -  SOCIALMODELO CASA BAUBO. A&S. MUSICOTERAPIA CIENTÍFICA APLICADA 

Completar os requisitos para traballar en Galicia, en Europa-EMTC e no mundo. Agora tamén estamos na WFMT (xullo 2017)