REQUISITOS PARA SER MUSICOTERAPEUTA ACREDITADO EN EUROPA

[...]Non é posible chegar a ser musicoterapeuta cualificada-o sin anos de formación e, debido a desenrolo masivo do coñecemento teórico, a investigación e as habilidades aplicadas clínicamente nos últimos 40 años, calqueira que tentase aplicar a musicoterapia (a Música ou o sonido como Terapia) sen ter a formación recoñecida, sería inculto, inexperto, ignorante e profesionalmente irresponsable [...] (datos da guía completa de musicoterapia Tony Wigram, Lars Ole Bonde e Inge Nygaard Pedersen) Edit. Agruparte

SELF-EXPERIENCE


© [...]"As sesións de musicoterapia na tarefa do coñecemento dun mesmo, utiliza a música para sacar á superficie os aspectos de nos mesmos que non recoñecemos como propios ainda que inflúen nos nosos comportamentos, sentimentos, opinións e opcións vitais e as veces limitan a nosa calidade de vida, felicidade e benestar.

Dentro da formación da-o musicoterapeuta, o proceso de crecemento persoal e a supervisión, son fundamentais para o total desarrollo da-o profesional adicado á (psico)-terapia e profesións relacionadas coa saúde.
A consciencia de si mesmo, identificación dos rasgos da propia identidade, axudan a desenrolar habilidades e identificar dificultades para a vida, que, no caso de profesionais da saúde, poderían interferir e/ou mezclarse-confundirse coas necesidades do cliente-paciente e bloquear ou limitar a calidad da intervención. (transferencia e contratransferencia)"[...] MODELO CASA BAUBO. A&S. MUSICOTERAPIA CIENTÍFICA

Puedes consultar en el siguiente enlace publicado por la EMTC, European Music Therapy Confederation sobre los requisitos para ser Musicoterapeuta Acreditado en Europa.

(TRADUCCIÓN)
REGISTRO EUROPEO DE MUSICOTERAPEUTAS
 
Preámbulo y definiciones
 La Confederación Europea de Musicoterapia tiene la obligación de proteger los intereses de la profesión y el público al que sirve, garantizando el cumplimiento de las funciones de la profesión en un nivel adecuado de formación y práctica. La EMTC tiene el compromiso de crear la compatibilidad y la independencia de la práctica profesional de la Musicoterapia en Europa.
Un objetivo inmediato es establecer un Registro Europeo de Musicoterapeutas. Esto asegurará que los profesionales de la Musicoterapia esten capacitados según los estándares de la EMTC y promoverá la movilidad de los musicoterapeutas profesionales en Europa. 


Definición del Registro 
Este registro define los estándares de cualificación de un musicoterapeuta formado y entrenado. Se tienen en cuenta las diferencias en la práctica de la musicoterapia en los países europeos.

Normas mínimas para ser Musicoterapeuta Acreditado en Europa: 
EMTR-MA ( Musicoterapeuta Acreditado en Europa con titulación de Máster en Musicoterapia)
1. Haber cursado un Máster en Musicoterapia. Mínimo 1500 horas
2. Acreditar dos años de experiencia clínica 
3. Acreditar un mínimo de 200 horas de trabajo personal (self-experience, por ejemplo, Psicoterapia, Psicoanálisis, Terapia Sistémica, Terapia humanista, Musicoterapia-Individual, Musicoterapia-Grupal, etc.) Se incluyen las horas de self-experience y de supervisión clínica llevadas a cabo durante la formación
4. Acreditar un mínimo de horas de supervisión clínica: 200 horas de supervisión individual, o: 100 horas de supervisión individual + 150 horas de supervisión de grupo