XUNTA DIRECTIVA DE AGAMUSXUNTA DIRECTIVA AGAMUS


 Presidenta: Montse Merino

 Vicepresidente-Tesoreiro: Marco Costa                            
 Secretario: Miguel Giner

 Vogais:

                                    -  Xavier Fernández
                              -  María Galbán
                                    -  Carmen López
                                    -  Cristina López
                                    -  Eva Martínez
                                    -  Marta Pérez