XUNTA DIRECTIVA DE AGAMUSXUNTA DIRECTIVA AGAMUS


 Presidenta: Montse Merino

 Vicepresidente-Tesoreiro: Marco Costa                            
 Secretario: Miguel Giner

 Vogais:
                         
   Yenia Romero, Xavier Fernández, Sara Pereira, Marta Pérez, María Galbán, Marcelo González, Laura Varela,  Eva Martínez, Cristina López,  Carmen López