SERVIZOS. CLÍNICA & ESCOLA

AGAMUS 

MODELO CASA BAUBO. A&S. MUSICOTERAPIA CIENTÍFICA APLICADA

[...] Desde o ano 1993 vense desenvolvendo en Galiza un xeito xenuíno de acompañar as persoas, desde a música, no seu crecemento holístico e na súa calidade de vida, coa naturalidade que supón convivir en igualdade coas diferencias [...]

CENTRO DE MUSICOTERAPIA DE GALICIA
SERVIZOS

CLÍNICA

NENAS, NENOS e ADULTOS


"Modelo Casa Baubo. A&S. Musicoterapia Científica Aplicada. Tratamento Neuropsicofisiológico. Conexións entre Saúde, Neurociencia, Música e Sonido.  Prevención, Activación, Rehabilitación en estados limitados ou interrumpidos da Personalidade, a Comunicación e a Consciencia "

No noso espacio ou a domicilio. Consúltanos

Casa Baubo permanece aberta ao público en horario de 9:00h a 21:00h

De Luns a Domingo

Servizo de Urxencias

ESCOLA

NENAS, NENOS e ADULTOS


[...] No Modelo Casa Baubo©, a Música é o centro da educación, nexo entre as demais áreas de coñecemento. Utilizamos como ferramentas de evolución e desenvolvemento persoal, a expresión musical, outras artes e ciencias. A Música favorece a comunicación, as relacións interpersonais, o autocoñecemento, a creación da propia identidade, a autonomía e o desenvolvemento das capacidades individuais e grupais, porque lles proporciona recursos para recoñecer, diferenciar e xestionar as diferentes emocións e conectar dun modo sutil o seu mundo interno e externo... 

O pulso, a melodía, e a harmonía e as súas diferentes combinacións permiten traballar Matemáticas, Linguas, Xeografía, Física, Historia…, ademais de favorecer o desenvolvemento motor e a fala, e axudar na conduta, entre outras; e tamén entender e asimilar con naturalidade as culturas de diferentes lugares...

...Hai moito traballo amoroso pendente para colaborar na tarefa da saúde, a educación e, antes de todo, a autoaceptación, empezando por nós mesmas, as persoas que ofrecemos espazos que pretenden mellorar a calidade de vida doutras persoas e acompañalas no seu medrar...

...Desde o meu punto de vista, este primero paso será o que realmente aporte unha nova perspectiva para algunhas "mentes" ancoradas na inercia, o predecible, o odio, o xuízo, a envexa, a vaidade e o medo...
...Se desaparecen os principios básicos en que se apoia esta forma de vida actual (principio de perfección e principio de inmortalidade) teremos feito un gran cambio cualitativo, integrativo e holístico [...] Montse Merino. Modelo Casa Baubo. A&S. Musicoterapia Científica Aplicada