AGAMUS. ASOCIACIÓN GALEGA DE MUSICOTERAPIA

Musicoterapia Galicia © 2009-2026

MUSICOTERAPIA CIENTÍFICA APLICADA©® CASA BAUBO. A&S. 
ASOCIACIÓN GALEGA DE MUSICOTERAPIA, "AGAMUS", e a asociación galega, sin ánimo de lucro, das-os Profesionais Acreditadas-os para exercer a Musicoterapia en Galicia, e con presencia en Europa, na EMTC. E no mundo, a partir de xullo de 2017, como membro oficial da WFMT.

AGAMUS é unha ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

SINDICATO PROFESIONAL DE TRABALLADORAS e TRABALLADORES DA MUSICOTERAPIA DE GALICIA

Rexistrada como asociación profesional na CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO e INDUSTRIA

Nº Rexistro: 2003-82-4-829

NIF. G32313108

Nace o 19 de Xuño de 2003 con obxetivo de representación, recoñecemento, regulación xurídico-profesional, rexistro dos profesionais acreditados para traballar na profesión da Musicoterapia en Galicia, protección do Intrusismo profesional e laboral na profesión da musicoterapia en Galicia e España. 


Entre os seus obxetivos están: ofrecer servizos, formación e actualización de profesionais, o estudio e investigación científica, as neurociencias, do Sonido, a Música, a Musicoterapia, a Terápia e a Comunicación, entre outros.


Desde 2003, AGAMUS. Modelo Musicoterapia Científica Aplicada®©Casa Baubo. A&S. . Ofrecemos tratamentos Neuropsicofisiolóxicos. 


      CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A ASOCIACIÓN GALEGA DE MUSICOTERAPIA na persoa da presidenta Montserrat López-Merino, para a realización de prácticas académicas externas curriculares ou extracurriculares do alumnado do Grao en Pedagoxía, Grao en Educación Social, Máster Universitario en Procesos de Formación e Máster Universitario en Igualdade, Xénero e Educación

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE a CONSELLERÍA DE SANIDADE DA XUNTA DE GALICIA, ÁREA SANITARIA DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS E A ASOCIACIÓN GALEGA DE MUSICOTERAPIA 
agamus.gz@gmail.com 

AGAMUS. Asociación Galega de Musicoterapia

Enderezo 1: 
Telf. 667943895
36360 - Nigrán
_________________________________________

Enderezo 2: 
Telf. 667943895
32002 - Ourense